Решение на Съда (голям състав) от 5 октомври 2004 г.#CaixaBank France срещу Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.#Искане за преюдициално заключение: Conseil d'État - Франция.#Свобода на установяване.#Дело C-442/02. Решение на Съда (голям състав) от 5 октомври 2004 г.