Favre/Комисия Определение на председателя на първи състав на Съда от 7 февруари 1983 г. # Pierre Favre срещу Комисия на Европейските общности. # Временни мерки - Уволнение. # Дело 346/82 R. TITJUR