Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST/138/16 — Техници по аудио-визуална техника и за обслужване на конферентно оборудване (AST 3)