Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora