Регламент (ЕО) № 1337/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни