Писмен въпрос P-1382/10, зададен от Mara Bizzotto (EFD) на Комисията. Опазване на здравето и благосъстоянието на хората, живеещи в близост до железопътни линии, и структурната цялост на техните жилища