Писмен въпрос E-4539/08, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Външен контрол на скоростта на транспортните средства (англ. EVSC)