Uredba Komisije (ES) št. 1482/9 z dne 28. julija 1997 o določbah za prosto cono Madeire za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 122/96 o uvedbi ugodnejše tarifne obravnave določenega blaga pri uvozu v prosti coni Madeire in Azorov zaradi njegove posebne uporabe