Verordening (EG) nr. 1482/97 van de Commissie van 28 juli 1997 houdende vaststelling, voor de vrije zone van Madeira, van enkele uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 122/96 van de Raad tot vaststelling van een gunstige tariefbehandeling bij de invoer van bepaalde goederen in de vrije zones van Madeira en de Azoren, vanwege hun bijzondere bestemming