A Bizottság 1482/97/EK rendelete (1997. július 28.) a meghatározott célra történő felhasználásuk miatt egyes áruk Madeira és az Azori-szigetek vámszabad területeire történő behozatalára kedvező tarifális elbánás megállapításáról szóló 122/96/EK tanácsi rendelet egyes, Madeira vámszabad területeit érintő végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról