Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/97 af 28. juli 1997 om fastsættelse af visse gennemførelsesbestemmelser for frizonen på Madeira til Rådets forordning (EF) nr. 122/96 om indførelse af en toldlempelse ved indførsel af visse varer i frizonerne på Madeira og Azorerne på grund af varernes særlige anvendelsesformål