Nařízení Komise (ES) č. 1482/97 ze dne 28. července 1997, kterým se pro svobodné pásmo Madeiry stanoví prováděcí předpisy k nařízení Rady (ES) č. 122/96 o preferenčních sazebních opatřeních pro dovoz některého zboží do svobodných pásem Madeiry a Azor na základě jeho konečného použití