Писмен въпрос E-1895/10, зададен от Niccolò Rinaldi (ALDE) на Комисията. Контролирано разглобяване на кораби за скрап