Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7866 — Activision Blizzard/King) (Текст от значение за ЕИП)