Писмен въпрос E-4655/08, зададен от Rebecca Harms (Verts/ALE) на Комисията. Изграждане на логистичен парк в регионален парк Розенгартен до Хамбург