Писмен въпрос E-007869/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Призив срещу спирането на финансирането от ЕС на британската НПО FAIR (Families Acting for Innocent Relatives)