Писмен въпрос E-8757/10 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Правила за идентификация на овцете