Писмен въпрос E-5407/06 зададен от Bert Doorn (PPE-DE) на Комисията. Изчисляване на административните разходи и намаляване на административната тежест в Европейския съюз