Писмен въпрос E-3830/09, зададен от Patrizia Toia (S&D)и Gianluca Susta (S&D) на Комисията. Проектозакон 733 на Сената — Италия