Писмен въпрос E-2276/10, зададен от Morten Messerschmidt (EFD) на Комисията. Събиране на данък върху превозните средства в ЕС