Дело T-389/06: Иск, предявен на 20 декември 2006 г. — Inter-IKEA/СХВП (представяне на палет)