Държавният преврат в Гвинея Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2009 г. относно държавния преврат в Гвинея