Дело C-119/11: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2012 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2006/112/ЕО — Членове 99 и 110 — Данък върху добавената стойност — Намалена ставка — Прилагане на намалена ставка за приходите от входни билети за премиери на концерти в обекти, в които факултативно се предлага консумация по време на спектакъла)