Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI–Ferrero (FERRÓ) Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 15 март 2006 г. # Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-35/04. TITJUR