Писмен въпрос E-004767/11 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Социалноосигурителни обезщетения за членове на семействата на заподозрени терористи мюсюлмани