Cauza T-316/15: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Polonia/Comisia [„FEDER — Refuz de confirmare a unei contribuţii financiare pentru un proiect major — Articolul 40 primul paragraf litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Justificarea participării publice — Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1083/2006 — Depășirea termenului”]