Agraz и др./Комисия Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на7 септември 2006 г. # Agraz, SA и други срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба. # Дело C-243/05 P. TITJUR