Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 22 септември 2016 г. Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 22 септември 2016 г.#Sjelle Autogenbrug I/S срещу Skatteministeriet.#Преюдициално запитване, отправено от Vestre Landsret.#Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Особен режим за облагане на маржа на печалбата — Понятие за стоки втора употреба — Продажби на резервни части от излезли от употреба автомобили.#Дело C-471/15.