Писмен въпрос E-3932/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Прилагане на директивата Болкещайн (2006/123/ЕО) в Румъния и последиците от нея за амбулантната търговия на публични места и ежеседмичните пазари