Писмен въпрос P-1417/07 зададен от Andreas Mölzer (ITS) на Комисията. С финансовата помощ на ЕС — присвояване на топоними от австрийската география от страна на словенците