Писмен въпрос E-0460/08 зададен от Joseph Muscat (PSE) на Комисията. Система за здравеопазване за гражданите на ЕС