Писмен въпрос E-6168/08 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Съществува ли сигурност за средствата на данъкоплатците в чужбина?