Писмен въпрос E-0936/10, зададен от Niki Tzavela (EFD) и Nikolaos Salavrakos (EFD) на Комисията. Незаконна имиграция