Писмен въпрос E-0710/07, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Инициатива за изясняване на ползите от фолиевата киселина