Писмен въпрос E-4213/09, зададен от Niki Tzavela (EFD) и Athanasios Plevris (EFD) на Комисията. Закон в Афганистан, който нарушава правата на човека