Sprawa C-197/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Włochy) w dniu 8 kwietnia 2016 r. – Comune di Loro Piceno i in./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente