Писмен въпрос E-3910/09, зададен от Rita Borsellino (S&D) на Комисията. Указ за сигурността