Писмен въпрос E-004519/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Насърчаване на рециклирането в Гърция