Регламент за изпълнение (ЕС) № 250/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2013 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо