Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 10 юли 1997 г.