Писмен въпрос P-2830/08, зададен от Emmanouil Angelakas (PPE-DE) на Комисията. Опасен фураж и риск за европейските потребители