Писмен въпрос E-1953/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация за усвояване на средствата в рамките на програма Младежта в действие от община Сиена