Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 5 юни 1996 г.