Писмен въпрос E-1858/10, зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Геноцид на арменци в Турция