2010/673/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2010/19)