Съобщение на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Промяна от страна на Италия на задълженията за обществена услуга по отношение на планираните въздушни линии по маршрутите Трапани — Рим, Трапани — Милано, Трапани — Бари и Трапани — Каляри (Текст от значение за ЕИП)