Определение на Общия съд (осми състав) от 22 юни 2015 г.