Дело F-92/05: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. — Emmanuel Genette/Комисия на Европейските общности (Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпване на служба в Европейските общности — Прехвърляне към общностната схема — Оттегляне на искането за прехвърляне с цел позоваване на нови, по-благоприятни разпоредби)