Asia C-461/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.12.2020 – Valittajana Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd sekä muina osapuolina Distillerie Bonollo SpA ym. (Muutoksenhaku – Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevan viinihapon tuonti – Valitus, jonka on tehnyt ensimmäisessä oikeusasteessa väliintulijana ollut osapuoli – Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan toisen kohdan toinen virke – Osittainen välivaiheen uudelleentarkastelu – Markkinatalousolosuhteissa toimivan yrityksen aseman menettäminen tarkastelumenettelyn kuluessa – Lopullisen polkumyyntitullin muuttaminen – Normaaliarvon määrittäminen – Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 9 kohta – Liitännäisvalitus – Kumoamiskanne, jonka ovat nostaneet Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet kilpailevat tuottajat – Tutkittavaksi ottaminen – Kysymys siitä, koskeeko toimi osapuolia suoraan – Toimivallan jako tuomion täytäntöönpanossa)