Решение на Съвета от 25 април 2002 година относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (2002/348/ПВР)